ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1326

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
info@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ