ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1134

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
2102886000

Email
george.anastopoulos@gr.ey.com

Εργάζεται στην
23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ