ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1578

Όνομα
ΣΤΑΥΡΟΣ

Επώνυμο
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 203 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 9310782

Email
snikiforakis@hotmail.com

Εργάζεται στην
73 Apex Certified Auditors ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ