ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1420

Όνομα
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8211754

Email
ekoutroubis@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ