ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1161

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 3630768

Email
pvarvitsiotis@qas-cpa.gr

Εργάζεται στην
25 Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ