ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1476

Όνομα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επώνυμο
ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7240200

Email
libereos@acesae.gr

Εργάζεται στην
28 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.