ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1495

Όνομα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7240200

Email
gmantzaris@acesae.gr

Εργάζεται στην
28 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.