ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1647

Όνομα
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Όνομα Πατρός
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7240200

Email
papaioannou@acesae.gr

Εργάζεται στην
28 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.