ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1555

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7240200

Email
i.bitzarakis@acesae.gr

Εργάζεται στην
28 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.