ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1424

Όνομα
ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΦΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8257010

Email
a.koufos@frs.gr

Εργάζεται στην
29 FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ