ΠΑΝΟΣ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1312

Όνομα
ΠΑΝΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
213 0445153

Email
p.kavellaris@gmail.com

Εργάζεται στην
51 IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ