ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1144

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α , ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 67 72 981

Email
dma@hlb.gr