ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1288

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΖΕΡΒΟΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7253580

Email
t.zervos@tms-auditors.gr

Εργάζεται στην
34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ