ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2158

Όνομα
ΝΙΚΗ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τηλέφωνο
210 9404198

Email
n.karachristou@gmail.com

Εργάζεται στην
43 AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ