ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2158

Όνομα
ΝΙΚΗ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 91 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7253580

Email
n.karachristou@tms-auditors.gr

Εργάζεται στην
34 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ