ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2112

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
Π. ΦΑΛΗΡΟ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ