ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1378

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 16-18 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
211 1825451

Email

Εργάζεται στην
46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ