ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1340

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΚΑΠΟΥΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΙΛΙΣΙΩΝ 4 , ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 6208671-2

Email
mkapous@krp.com.gr

Εργάζεται στην
38 KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ