ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1615

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΙΛΙΣΙΩΝ 4 , ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 6208671-2

Email
ipantazis@krp.com.gr

Εργάζεται στην
38 KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ