ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1502

Όνομα
ΠΑΝΑΓΗΣ

Επώνυμο
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 , ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 8088483

Email
marinakis@kmcsa.gr

Εργάζεται στην
39 KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.