ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1666

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΠΑΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
d.pappas@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ