ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1663

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
i.papoutsis@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ