ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΦΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2433

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΖΙΦΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
g.tzifas@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ