ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1832

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ 8-10 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8259059

Email
n.tsampazis@olympaudit.gr

Εργάζεται στην
40 OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ