ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2107

Όνομα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
aanastasopoulos@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ