ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2115

Όνομα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Επώνυμο
ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
cachiniotis@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ