ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1245

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1-3 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
21021061266

Email
d.dimitriou@cpaauditors.gr

Εργάζεται στην
63 CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.