ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2411

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΛΟΥΚΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
tloukas@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ