ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2476

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τηλέφωνο
210 8223960

Email
tfanourgiakis@axon-group.eu

Εργάζεται στην
76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.