ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1138

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΜΑΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104 & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6047075

Email
kantakis@auditplus.gr

Εργάζεται στην
44 ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ