ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1279

Όνομα
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Επώνυμο
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 104 & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6047075

Email
gzafiratos@auditplus.gr

Εργάζεται στην
44 ΑUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ