ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1145

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4-8 , ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο
2610 453669

Email
apostath@otenet.gr

Εργάζεται στην
46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ