ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2267

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΑΡΚΟΥΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
213 0445153

Email
iarkoulis@ig-audit.com

Εργάζεται στην
51 IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ