ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΑΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1447

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επώνυμο
ΚΩΣΤΑΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Χ. ΣΑΜΠΑΓΚ - Σ. ΧΟΥΡΙ (Πρώην ΠΡΕΜΕΤΗΣ) 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email
ykostakou@pdaudit.gr

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ