ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΓΟΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1481

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΜΑΓΓΟΛΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email
nimangauditors@gmail.com

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ