ΙΩΣΗΦ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2425

Όνομα
ΙΩΣΗΦ

Επώνυμο
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 , ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλέφωνο
210 8088483

Email
j.orfanoud@gmail.com

Εργάζεται στην
39 KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.