ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2277

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
213 0445153

Email

Εργάζεται στην
51 IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ