ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2386

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8223960

Email
cantonopoulos@axon-group.eu

Εργάζεται στην
76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.