ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2386

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8211754

Email
cantonopoulos@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ