ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2913

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4-8 , ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο
2610 453669

Email
panagiotis.alpha@gmail.com

Εργάζεται στην
46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ