ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΟΥΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2482

Όνομα
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Επώνυμο
ΓΟΥΔΗ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr_regulatory-compliance@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ