ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2484

Όνομα
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Επώνυμο
ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
dalikakos@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ