ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2518

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΟΥΡΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
gbournis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ