ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΙΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2501

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΟΤΤΙΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
ikottinis@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ