ΚΕΡΑΣΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2505

Όνομα
ΚΕΡΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΛΕΩΝΙΔΑ

Όνομα Πατρός
ΣΤΑΥΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
kleonida@gmail.com

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ