ΖΩΗ ΚΛΕΝΤΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2500

Όνομα
ΖΩΗ

Επώνυμο
ΚΛΕΝΤΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
zklentrou@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ