ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2502

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2106532148

Email
v.koutsoulentis@yahoo.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών