ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2508

Όνομα
ΑΣΗΜΙΝΑ

Επώνυμο
ΜΑΡΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
minamarkou@yahoo.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ