ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΝΕΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2516

Όνομα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΙΝΕΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
b.bineris@gmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών