ΝΕΛΛΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2527

Όνομα
ΝΕΛΛΗ

Επώνυμο
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
nelly.sakellariou@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ