ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2538

Όνομα
ΑΝΔΡΕΑΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΕΡΜΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο
210 8228880

Email
a.antoniades@hac-sa.gr

Εργάζεται στην
19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ