ΦΛΩΡΑ ΒΑΛΒΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2539

Όνομα
ΦΛΩΡΑ

Επώνυμο
ΒΑΛΒΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
2104532745

Email
florvalvi@yahoo.gr